Firqah Najiyah

Kata Syeikh al-ISLAM Ibn Taimiyyah (w. 728H):

“Ternyata, bahawa manusia paling berhak untuk menjadi FIRQAH NAJIYAH (Golongan Yang Selamat) ialah ahli hadith dan sunnah, yang bagi mereka tiada ikutan yang mereka bertaksub kepadanya melainkan kepada Rasulullah sallALLAHU ‘alaihi wasallam.  Mereka dapat membezakan antara hadith yang sahih dan yang ‘cacat’.”  (Ibn Taimiyyah, Majmu al-Fatawa, 2/216, cetakan Maktab al-Abikan, Riyadh)

Katanya lagi:

“Kami tidak maksudkan ahli hadith itu terbatas kepada mereka yang mendengar, menulis dan meriwayatkan hadith.  Yang kami maksudkan ialah mereka yang benar-benar menghafal, mengetahui, memahami zahir dan batin, juga mengikutnya zahir dan batin.  Demikian juga ahli al-Quran.  Paling kurang sifat mereka itu mencintai al-Quran dan al-Hadith.  Mengkajinya dan maknanya.  Beramal dengan segala kewajipan yang mereka ketahui daripadanya.  Maka fuqaha (ahli feqah) hadith lebih mengetahui tentang Rasul daripada fuqaha yang lain.  Kaum sufi ahli hadith lebih mengikut Rasul daripada sufi yang lain.  Para pemerintah ahli hadith lebih berpegang kepada siyasah nabawiyyah (sistem politik Nabi) daripada selain mereka.”  (Ibid, 2/320)

Kata-kata di atas adalah dipetik daripada buku Selangkah Ke Arah Memahami as-Sunnah tulisan Dr Mohd Asri Zainul Abidin.

Mudah-mudahan ALLAH subhanahu wata’ala menggolongkan kita semua di dalam kalangan Firqah Najiyah iaitu golongan yang selamat, amin…

SHAHMUZIR NORDZAHIR
www.muzir.wordpress.com
24 Jun 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: