Pandangan Beberapa Ulama Muktabar Mengenai Kesahihan Fadhilat Bulan Rejab

Apakah terdapatnya kesahihan fadhilat khas berpuasa di dalam bulan Rejab?

Di sini dinyatakan beberapa pandangan ulama’ yang muktabar mengenai hal tersebut.

1. Sheikh Atiyah Al-Saqr.

a)  Kebanyakkan fadilat Rejab terkandung didalam Hadis yg sangat Lemah dan Palsu.

Bekas Ketua Lujnah Fatwa Al-Azhar mengatakan bahawa setiap fadhilat sesuatu perkara itu harus dilihat dari segi nas yang sahih dan beliau melihat bahawa hadith-hadith yang didatangkan mengenai fadilat di dalam bulan Rejab kebanyakkannya adalah lemah dan palsu, katanya:

“ALLAH Subhanahu Wa Ta`ala memberi fadhilat kepada beberapa bulan dan tempat, tetapi tidak thabit untuk masa (zaman) dan untuk tempat melainkan dengan dalil yang qath`i (nyata) dan tidak thabit sehingga tidak mendusta ke atas Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam, dan banyak hadith-hadith timbul mengenai fadhilat bulan Rejab, di mana statusnya antara Dha’if (lemah) dan Mawdhu’ (palsu), dan tidak thabit dari pembawanya (naqal).”

Menurut Al-Saqr lagi bahawa:

“Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Mohammad bin Hajar Asqalaani meletakkan didalam risalahnya dengan topiknya:  Penjelasan yg datang di dalam Fadhilat Rejab, pengumpulan jumhur Hadith menyebut mengenai Fadhilat-Fadhilat Rejab, Puasa dan Solat didalamnya.  Ia dikelaskan sebagai Lemah dan Mawdhu`.

b)  Fadilat Rejab berada bersama dengan Fadilat bulan-bulan haram yg lain.

Fadhilat Rejab secara umumnya berada di dalam Fadhilat bulan-bulan Haram sebagaimana Firman ALLAH di dalam surah at-Taubah:36 dan terdapat juga Hadith Sahihain mengenai Hijatul Wada’, di dalamnya dinyatakan nama bulan bulan tersebut, iaitu : Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram, dan yg tunggal ialah Rejab.  Di masa itu orang Islam ditegah melakukan kezaliman, peperangan dan juga dilarang melakukan maksiat kepada ALLAH Subhanahu wa Ta`ala.

c)  Berpuasa hari pertama atau yang lain sama sahaja fadhilatnya.

Berkata Al-Saqr lagi bahawa:

“Amalan soleh di dalam bulan Rejab adalah sebagaimana ganjarannya di dalam bulan-bulan Haram, yang di dalamnya terdapat puasa, SAMA sahaja [berpuasa] hari pertama atau pun hari akhir.  Berkata Ibnu Hajar :  ‘Sesungguhnya bagi bulan Rejab tidak terdapatnya hadith mengenai fadhilat khas berpuasa, tidak terdapat yg Sahih atau Hasan’. “

Beliau memetik beberapa hadis da’if dan palsu, diantaranya ialah:

i.  “Sesungguhnya di dalam Syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab, warna airnya sangat putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, barangsiapa yg berpuasa satu hari dari bulan Rejab, maka ALLAH akan memberi ia minum dari sungai itu.” – hadith ini Dha`if.

ii.  “Barangsiapa berpuasa sehari di dalam bulan Rejab seolah-olah dia berpuasa satu bulan, dan siapa yang berpuasa di dalamnya 7 hari maka akan ditutup 7 pintu-pintu neraka, dan barangsiapa yg berpuasa 8 hari maka 8 pintu-pintu syurga akan terbuka, dan barangsiapa yang berpuasa 10 hari, maka akan digantikan dosa dengan kebaikan.” – hadith ini Dha`if.

iii.  Terdapat sebuah hadis yang panjang mengandungi fadhilat berpuasa Rejab menurut hari, dan di dalamnya terkandung matan :  “Rejab bulan ALLAH.  Sya`ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku.” – Hadith ini Palsu.

d)  Tidak ada solat khas didalam Rejab.

Daripada Hadith yang tidak diterima (ghair maqbulah) mengenai solat :

“Barangsiapa yang solat Maghrib di awal malam dari bulan Rejab, kemudian diikuti oleh solat 20 rakaat selepasnya, dia membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan Qulhu Allahu Ahad sekali dan dia memberi salam kepadanya 10 kali salam, ALLAH akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya dan akan diselamatkan dari azab kubur, dan perjalanan di sirat bagaikan boraq, tanpa hisab dan azab.” – Itu adalah hadith Palsu.

e)  Menziarah kubur pada bulan Rejab tiada nasnya:

Mengenai fadhilat menziarah kubur pada bulan Rejab, Sheikh Atiyah Al-Saqr mengatakan bahawa perbuatan ini tidak ada dalilnya di dalam Islam.  Beliau menyarankan agar lebih elok melihat mengenai sejarah-sejarah yg berlaku di bulan Rejab dan mengambil tauladan daripadanya.

“Ini adalah manusia yang prihatin, dan wanita dari kumpulan tertentu, mereka menziarahi kubur pada hari Jumaat pertama di dalam bulan Rejab, tidaklah ada asalnya di dalam agama, dan ganjaran yg besar daripada ziarah tersebut, dan bukanlah hari ini.  Adalah lebih aula di dalam bulan Rejab ini kita mengingati kembali sejarah yang berlaku kepadanya seperti penaklukan Tabuk, mengingati Salahuddin Al-Ayobi menyelamatkan Jerusalem (Al-Qudus) dari tangan tentera Salib (Rejab 583H, 1187M).  Orang Arab dan Islam menyucikan Masjid Al-Aqsa dari Ketua Pasukan Pakatan.  Kita mengingatkan kembali peristiwa Isra’ dan Mi`raj iaitu pengajaran darinya, di mana orang Islam menganggapnya berlaku di dalam bulan Rejab.  ALLAH yang Maha Mengetahui.”

2.  Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi

a)  Fadhilat Rejab sama dengan fadhilat bulan-bulan haram yg lain.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahawa fadhilat Rejab adalah sama seperti yang terdapat di dalam 3 bulan-bulan Haram yg lain.  Katanya:

“Tidaklah ada kesahihan di dalam bulan Rejab, melainkan ia merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bahawa ALLAH Subhanahu wa Ta`ala telah menyebut di dalam kitabNYA – di dalamnya ada 4 bulan haram – Al-Taubah:36. Iaitu Rejab, Zulqaedah, Zulhijah dan Muharram.  Itulah bulan-bulan yang mempunyai fadhilat.  Tidak terdapat Hadith Sahih bahawa Rejab khusus mengatakan Rejab lebih afdal, melainkan Hadis Hasan:  “Sesungguhnya Nabi saw banyak berpuasa didalam Sya’ban..”

b)  Hadith-Hadith mengenai fadhilat Rejab kebanyakannya lemah dan palsu.

Beliau juga menyatakan bahawa hadith-hadith mengenai fadhilat-fadhilat khas Rejab kebanyakan merupakan Hadis Palsu atau pun yg sangat Lemah tarafnya:

“Hadith ini dimaklumkan sebagai sebuah hadith yang mengandungi fadhilat Rejab – “Rejab bulan Allah.  Sya’ban bulanku dan Ramadhan bulan umatku”….. Hadith in mungkar dan sangat-sangat Dhaif, bahkan beberapa ulama’ mengatakan hadith ini Palsu! …. yakni penipu..  Maka bukanlah kepadanya nilai saintifik dan bukanlah mempunyai nilai agama. Di situ ada hadith yang mengatakan terdapat Fadhilat Rejab kepada sesiapa yg bersolat begini dan ia mendapat begini, dan sesiapa yg meminta beristigfar sekali kepadanya maka ia akan mendapat ganjaran begini…. Ini semua adalah berlebih-lebihan (exaggeration), dan semuanya adalah pembohongan.  Dari ini satu tanda satu penipuan di dalam Hadith yang memasukkan perkara yg berlebih-lebihan….”

c)  Ganjaran yang dijanjikan tidak sepadan dengan amalannya.

Pada beliau ganjaran-ganjaran yang dinyatakan di dalam Hadis Palsu itu adalah sesuatu yg berlebih-lebihan.  Ini merupakan satu pendustaan yang amat besar.  Menurut beliau ganjaran sesuatu ibadat itu mestilah setimpal dengan bentuk ibadat itu sendiri.  Katanya :

“Berkata ulama’ : Janji untuk mendapatkan ganjaran yang besar di atas perkara yg biasa, atau ugutan kepada azab yang pedih ke atas dosa kecil?  Ia menunjukkan bahawa ini merupakan Hadith yang bohong.”

d)  Umat Islam perlu mengetahui jenis-jenis hadith yang Palsu

Dr Yusuf Qaradhawi menyatakan bahawa sebagai seorang Islam kita wajib mengetahui mengenai hadith yang diberikan kepada kita.  Tidak ada alasan yang boleh kita berikan kerana terdapatnya buku-buku yang banyak di pasaran mengenai taraf sesuatu hadith.  Kata beliau :

“Ulama’ telah memberi amaran contohnya ke atas Hadith Palsu dan Bohong ini, dan melarang manusia terhadapnya…  Sesungguhnya telah datang hadith :  “Barangsiapa mereka-reka Hadith difikirkan, sesungguhnya ia menipu, maka dia adalah pembohong…..” (Riwayat Muslim di dalam muqadimahnya yang Sahih), tetapi mereka tidak mengetahui bahawa ia adalah Hadis Palsu, maka ia wajib mengetahui, mengetahui hadis itu dari sumbernya …. maka di sana ada Kitab Hadith yang Muktamad, di sana ada kitab khas untuk mengetahui Hadith Palsu, contohnya Al-Maqasid Al-Hasanah, karangan Al-Shakhaawi dsb……….”

3. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar mengatakan adalah menjadi satu kesalahan menetapkan sesuatu hari atau bulan itu khas untuk melakukan amalan.  Kenyataan ini dapat dilihat di dalam fatwa Shiekh Al-Saqr[5] mengenai fadhilat Rejab dengan memetik kata-kata Ibnu Hajar:

“Ibnu Hajar di dalam makalahnya ada menyebut berkenaan dengan terdapat hadith-hadith yang melarang berpuasa Rejab sepenuhnya, maka beliau berkata : Larangan ini terpulanglah kepada sesiapa yang berpuasa memuliakan Jahiliyyah, sebagaimana jika dia berpuasa dengan qasad (niat) yang bukan menjadikan penekanan atau mengkhususkan mengenai hari-hari yang dia berpuasa, atau pada malan tertentu dia berqiamullail, maka beliau percaya yang dilakukan itu adalah sunnah, maka ini adalah pekerjaan yg baik atas apa yang diletakkan dan tidak mengapa baginya. 

Maka jika ianya dikhaskan atau menjadi suatu ketetapan, maka ia adalah DITEGAH (Mahzhur), dan makna penegahan itu di dalam hadith Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam bersabda :  “Jangan mengkhaskan hari Jumaat untuk berpuasa dan jangan [mengkhaskan] malamnya berqiamullail”. – riwayat Muslim.

Jika mempercayai puasanya atau puasa ini lebih baik dari puasa lainnya yang di dalamnya terkandung puasa nazar, Ibnu hajar lebih cenderung menegahnya, dan sebagaimana yang dinaqalkan oleh Abi Bakar Al-Thorthorshi di dalam bukunya “Bid’ah wa hawadith” bahawa bulan Rejab dibenci olehnya kerana 3 jenis:

1. Sesungguhnya jika orang Islam mengkhaskan puasa di setiap hari kemuliaan awam secara tahunan.
2. Menjadikan ia seperti kefardhuan ramadhan, atau menjadikan ia sunat sebagai sunat yg kekal.
3. Kerana puasa ini mempunyai fadhilat khas dan puasa-puasa yg lainnya

kalau dengan itu apa yg dijelaskan oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam, : berkata Ibnu Dihya : “Puasa adalah amalan kebajikan”.  Tidak terdapat fadilat berpuasa didalam Rejab maka perkara itu ditegah darinya. Tamat apa yg dinaqalkan oleh Ibnu Hajar.”

4.  Dr. Sayid Saabiq

Menurut seorang tokoh Ikhwan Dr Sayid Saabiq di dalam membicarakan bab puasa sunat, mengatakan bahawa :

“Puasa Rejab, bukanlah ada padanya fadhilat yang berlebih dari bulan-bulan lain, melainkan sesungguhnya ia dari bulan-bulan yg haram”.

Ini bermaksud bahawa bulan-bulan haram ini mempunyai fadilat-fadilat yg sama. Pendapat juga di sokong oleh mazhab Hanbali yg mengatakan menetapkan bulan Rejab sahaja untuk berpuasa sunat adalah makruh[6].

——-

Allahu A`lam.  Maklumat di atas telah dipetik dari sebahagian jawapan Haji Kamin di Al-Ahkam.net.  Baca selanjutnya di sini:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: