Perbandingan Aqidah Antara Ahli Sunnah Wal Jama`ah & Syi`ah

Berikut adalah jadual perbandingan aqidah antara Ahli Sunnah wal Jama`ah dan Syiah yang disalin dari brochure yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan:

 

Ahli Sunnah Wal Jama`ah

Syi`ah

1

Al-Quran adalah terpelihara dan bebas dari penyelewengan dan kekurangan.

Al-Quran yang ada sekarang terdapat kekurangan dan telah diseleweng.

2

Beri`tiqad bahawa penafsiran Al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang datang dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam.

Berpendapat bahawa penafsiran Al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang diriwayatkan Ahli Bayt dengan riwayat-riwayat yang mencela para Sahabat Nabi dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta imam selepasnya.

3

Al-Quran diturunkan sepenuhnya kepada Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam, tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya.

Beri`tiqad bahawa ada mushaf yang diturunkan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam yang dinamakan mushaf Fatimah.

4

Sunnah Nabi adalah apa sahaja yang dating daripada Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam samada dalam bentuk percakapan, perbuatan atau pun taqrir.

Mengatakan bahawa percakapan Imam 12 seperti firman ALLAH Ta`ala dan sabda Nabi.  Meriwayatkan daripada Imam 12 sama seperti meriwayatkan hadith Nabi kerana Imam 12 dianggap maksum.

5

Syariat Islam telah sempurna.

Beri`tiqad bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam menyampaikan sebahagian syariat sahaja.  Dan sebahagian lagi disembunyikan dan ditinggalkan pada Imam Ali.

6

Menerima periwayatad dari para Sahabat radhiAllahu `anhum ajma`in kerana mereka adil dan thiqah (sangat dipercayai).

Menolak periwayatan para Sahabat.  Syiah beri`tiqad bahawa para Sahabat adalah penipu, contohnya Abu Hurairah.

7

Menerima semua hadith-hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadith sahih yang lain.

Tidak menerima kitab-kitab hadith Ahli Sunnah melainkan yang ada persamaan dengan aqidah mereka.

8

Berpegang kepada Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ sebagai prisip asas kepada syariat Islam.

Tidak percaya dengan Ijma` sama ada dari para Sahabat atau selain mereka tanpa kewujudan orang yang maksum bersama mereka.

9

Tiada yang maksum melainkan Rasulullah, para ambiya’ dan Rasul-rasul terdahulu.

Mereka beri`tiqad bahawa Imam-imam Syiah adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip Imamah.  Imam-imam Syiah tidak akan berdosa samada sengaja atau tidak sengaja.

10

Mukjizat yang dianugerahkan ALLAH kepada para Rasul dan Nabi-nabi adalah satu bukti tentang kebenaran.

Mukjizat hanya untuk para Imam Syiah.  Mereka mampu menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit bisu, kusta serta mereka memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi.

11

Tiada yang mengetahui perkara-perkara ghaib melainkan ALLAH.

Para Imam Syiah mengetahui perkara-perkara ghaib, tidak terhijab dari mereka akan ilmu-ilmu apa yang ada di langit, di bumi, di Syurga dan di Neraka.

Brochure terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang dimaksudkan:

Ternyata daripada senarai di atas, perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jama`ah dengan Syi`ah adalah dalam soal pokok agama iaitu dalam perkara aqidah.  Dan perbezaan dalam soal aqidah tidak boleh kita pandang ringan dan remehkan.  Ummat Islam mesti disedarkan bahawa Syi`ah adalah suatu aliran yang sesat dan jauh dari ajaran Islam yang sebenar.

Lain-lain penjelasan di blog ini mengenai kesesatan Syiah boleh dibaca di pautan berikut, in shaa’ ALLAH:

  1. Penjelasan JAKIM tentang fahaman Syiah – https://muzir.wordpress.com/2009/06/03/penjelasan-terhadap-fahaman-syiah-disediakan-jakim/
  2. Video Mudzakarah Ulama Membongkar Kesesatan Syiah – https://muzir.wordpress.com/2009/06/03/mudzakarah-ulama-membongkar-kesesatan-syiah/
  3. Video Dato’ Harun Taib Membongkar Hakikat Syiah – https://muzir.wordpress.com/2009/06/01/dato-harun-taib-membongkar-hakikat-syiah/
  4. Pautan-pautan lain mengenai Syi`ah – https://muzir.wordpress.com/2010/12/19/beberapa-pautan-tentang-kesesatan-syiah/

Semoga kita semua dikurniakan ALLAH Ta`ala akan hidayah dan taufiqNYA, amin…

muzir.wordpress.com


One response to “Perbandingan Aqidah Antara Ahli Sunnah Wal Jama`ah & Syi`ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: