Monthly Archives: October 2016

Penyelewengan Syiah – Pamplet JAKIM

image

image

image

image

image

image

(1)  Pamplet di atas telah disediakan JAKIM.  Versi PDF (3.5MB) boleh dimuatturun di sini:  https://muzir.files.wordpress.com/2016/09/pamplet_syiah1.pdf

(2)  Manakala buku PDF berikut boleh dimuatturun di sini:  https://muzir.files.wordpress.com/2016/09/buku_soal_jawab_isu_syiah_di_malaysia1.pdf

soal-jawab-isu-syiah

SOAL JAWAB ISU SYIAH DI MALAYSIA.
Tulisan ustadz Mohd Aizam bin Mas`od.
Terbitan JAKIM.

Saiz fail: 17 MB.
Ketebalan: 102 muka surat.


%d bloggers like this: