Tag Archives: aswj

Perbandingan Aqidah Antara Ahli Sunnah Wal Jama`ah & Syi`ah

Berikut adalah jadual perbandingan aqidah antara Ahli Sunnah wal Jama`ah dan Syiah yang disalin dari brochure yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan:

 

Ahli Sunnah Wal Jama`ah

Syi`ah

1

Al-Quran adalah terpelihara dan bebas dari penyelewengan dan kekurangan.

Al-Quran yang ada sekarang terdapat kekurangan dan telah diseleweng.

2

Beri`tiqad bahawa penafsiran Al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang datang dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam.

Berpendapat bahawa penafsiran Al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang diriwayatkan Ahli Bayt dengan riwayat-riwayat yang mencela para Sahabat Nabi dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta imam selepasnya.

3

Al-Quran diturunkan sepenuhnya kepada Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam, tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya.

Beri`tiqad bahawa ada mushaf yang diturunkan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam yang dinamakan mushaf Fatimah. Continue reading


%d bloggers like this: