Tag Archives: islamic finance

Sistem Kewangan Islami VS Ribawi: Apa Bezanya?

Ramai bertanya apa perbezaan di antara sistem kewangan Islami yang dipromosi oleh ramai cendekiawan dan pendakwah, dengan sistem kewangan ribawi atau juga dikenali sebagai sistem kewangan konvensional?

Ramai juga berkata bahawa sistem kewangan Islami sama sahaja dengan sistem kewangan Ribawi/Konvensional.  Tiada bezanya, kata mereka.  Malah pengiraan, peratusan, formula dan produk hampir sama ciri-cirinya.  Yang berbeza mungkin nama-nama atau istilah-istilah berbahasa Arab yang digunakan oleh sistem kewangan Islami.  Nama-nama dan istilah-istilah berbunyi keAraban tidak boleh dijadikan hujah bahawa sistem kewangan Islami adalah halal, kata mereka.

Nama KeIslaman dan KeAraban

Saya tidak nafikan bahawa memang betul nama-nama atau istilah-istilah tidak boleh dijadikan hujah ia dikatakan berunsurkan Islam.  Dan alhamdulillah, perbezaan antara sistem kewangan Islami dengan Ribawi/Konvensional bukan setakat pada nama.  Kerana tidak semestinya seseorang yang bernama muslim, maka muslim juga sifat dirinya.  Ada juga yang bernama muslim tetapi kuat rasuahnya, kuat menipunya, kuat kezalimannya dan sebagainya.  Yang paling penting ialah intipatinya.  Samada namanya John kah, Steven kah, Wong kah, Ali kah, Umar kah atau Muthu kah; asalkan dia Muslim dan amalkan keseluruhan agama Islam, maka dia seorang yang mulia dan terbukti keIslamannya.  Continue reading


%d bloggers like this: