Al-Quran & Terjemahan

IMG_20200329_220135.jpg

 1. Al-Faatihah, الفاتحة (Pembukaan)
 2. Al-Baqarah, البقرة (Lembu Betina)
 3. Aali `Imraan, آل عمران (Keluarga `Imran)
 4. An-Nisaa’, النساء (Wanita)
 5. Al-Maa’idah, المائدة (Hidangan)
 6. Al-An`aam, الأنعام (Haiwan Ternakan)
 7. Al-A`raaf,  الأعراف (Tempat Tertinggi)
 8. Al-Anfaal, الأنفال (Harta Rampasan Perang)
 9. At-Taubah, التوبة (Taubat)
 10. Yuunus, يونس (Yunus)
 11. Huud, هود (Hud)
 12. Yuusuf, يوسف (Yusuf)
 13. Ar-Ra`d, الرعد(Guruh)
 14. Ibraahiim, إبراهيم (Ibrahim)
 15. Al-Hijr, الحجر (Negeri Kaum Thamud)
 16. An-Nahl, النحل (Lebah)
 17. Al-Israa’, الإسراء (Perjalanan di Malam Hari)
 18. Al-Kahf, الكهف (Gua)
 19. Maryam, مريم (Maryam)
 20. Ta Ha, طه (Ta Ha)
 21. Al-Anbiyaa’, الأنبياء (Para Nabi)
 22. Al-Hajj, الحج (Haji)
 23. Al-Mu’minuun, المؤمنون (Orang-orang Beriman)
 24. An-Nuur, النور (Cahaya)
 25. Al-Furqaan, الفرقان (Pembeza)
 26. Asy-Syu`araa’, الشعراء (Para Penyair)
 27. An-Naml, النمل (Semut)
 28. Al-Qasas, القصص (Kisah-kisah)
 29. Al-`Ankabuut, العنكبوت (Labah-labah)
 30. Ar-Ruum, الروم (Bangsa Rom)
 31. Luqmaan, لقمان (Luqman)
 32. As-Sajdah, السجدة (Sujud)
 33. Al-Ahzaab, الأحزاب (Golongan yang Bersekutu)
 34. Sabaa’, سبأ (Kaum Saba’)
 35. Faatir, فاطر (Pencipta)
 36. Ya Sin, يس (Ya Sin)
 37. As-Saaffaat, الصافات (Yang Bersaf-saf)
 38. Saad, ص (Saad)
 39. Az-Zumar, الزمر (Rombongan-rombongan)
 40. Ghaafir, غافر (Yang Mengampuni)
 41. Fussilat, فصلت (Yang Dijelaskan)
 42. Asy-Syuura, الشورى (Mesyuarat)
 43. Az-Zukhruf, الزخرف (Perhiasan)
 44. Ad-Dukhaan, الدخان (Kabut)
 45. Al-Jaathiah, الجاثية (Yang Berlutut)
 46. Al-Ahqaaf, الأحقاف (Bukit-bukit Pasir)
 47. Muhammad, محمد (Muhammad)
 48. Al-Fath, الفتح (Kemenangan)
 49. Al-Hujuraat, الحجرات (Bilik-bilik)
 50. Qaaf, ق (Qaf)
 51. Adz-Dzaariyaat, الذاريات (Angin yang Menerbangkan)
 52. At-Tuur, الطور (Gunung)
 53. An-Najm, النجم (Bintang)
 54. Al-Qomar, القمر (Bulan)
 55. Ar-Rahmaan, الرحمن (Yang Maha Pemurah)
 56. Al-Waaqi`ah, الواقعة (Hari Kiamat)
 57. Al-Hadiid, الحديد (Besi)
 58. Al-Mujaadilah, المجادلة (Wanita yang Bersoal-jawab)
 59. Al-Hasyr, الحشر (Pengusiran)
 60. Al-Mumtahanah, الممتحنة (Perempuan yang Diuji)
 61. As-Soff, الصف (Barisan)
 62. Al-Jumu`ah, الجمعة (Hari Juma`at)
 63. Al-Munaafiquun, المنافقون (Orang-orang Munafiq)
 64. At-Taghaabun, التغابون (Hari Diperlihatkan)
 65. At-Tolaaq, الطلاق (Talak)
 66. At-Tahriim, التحريم (Mengharamkan)
 67. Al-Mulk, الملك (Kerajaan)
 68. Al-Qolam, القلم (Pen)
 69. Al-Haaqqah, الحاقة (Hari Kiamat)
 70. Al-Ma`aarij, المعارج (Tempat-tempat Naik)
 71. Nuh, نوح (Nuh)
 72. Al-Jinn, الجن (Jin)
 73. Al-Muzzammil, المزمل (Orang yang Berselimut)
 74. Al-Muddaththir, المدثر (Orang yang Berselimut)
 75. Al-Qiyaamah, القيامة (Hari Kiamat)
 76. Al-Insaan, الإنسان (Manusia)
 77. Al-Mursalaat, المرسلات (Para Malaikat yang Diutus)
 78. An-Nabaa’, النباء (Berita Besar)
 79. An-Naazi`aat, النازعات (Para Malaikat yang Mencabut)
 80. `Abasa, عبس (Dia Bermuka Masam)
 81. At-Takwiir, التكوير (Menggulung)
 82. Al-Infitoor, الإنفطار (Terbelah)
 83. Al-Mutoffifiin, المطففين (Orang yang Curang)
 84. Al-Insyiqaaq, الإنشقاق (Terbelah)
 85. Al-Buruuj, البروج (Gugusan Bintang)
 86. At-Tooriq, الطارق (Yang Datang di Malam Hari)
 87. Al-A`laa, الأعلى (Yang Paling Tinggi)
 88. Al-Ghaasyiah, الغاشية (Hari Pembalasan)
 89. Al-Fajr, الفجر (Waktu Fajar)
 90. Al-Balad, البلد (Negeri)
 91. Asy-Syams, الشمس (Matahari)
 92. Al-Lail, الليل (Waktu Malam)
 93. Ad-Dhuhaa, الضحى (Waktu Dhuha)
 94. Asy-Syarh, الشرح (Kelapangan)
 95. At-Tiin, التين (Buah Tin)
 96. Al-`Alaq, العلق (Segumpal Darah)
 97. Al-Qadr, القدر (Kemuliaan)
 98. Al-Bayyinah, البينة (Bukti yang Nyata)
 99. Al-Zalzalah, الزلزلة (Kegoncangan)
 100. Al-`Aadiyaat, العاديات (Kuda Perang)
 101. Al-Qaari`ah, القارعة (Hari Kiamat)
 102. At-Takaathur, التكاثر (Bermegah-megah)
 103. Al-`Asr, العصر (Masa)
 104. Al-Humazah, الهمزة (Pengumpat)
 105. Al-Fiil, الفيل (Gajah)
 106. Quraisy, قريش (Kaum Quraisy)
 107. Al-Maa`uun, الماعون (Bantuan)
 108. Al-Kauthar, الكوثر (Nikmat yang Banyak)
 109. Al-Kaafiruun, الكافرون (Orang-orang Kafir)
 110. An-Nasr, النصر (Pertolongan)
 111. Al-Masad, المسد (Sabut)
 112. Al-Ikhlas, الإخلاص (Ikhlas)
 113. Al-Falaq, الفلق (Waktu Subuh)
 114. An-Naas, الناس (Manusia)

JUZ’ 1 (الجزء الأول)

JUZ’ 2 (الجزء الثانى)

JUZ’ 3 (الجزء الثالث)

JUZ’ 4 (الجزء الرابع)

JUZ’ 5 (الجزء الخامس)

JUZ’ 6 (الجزء السادس)

JUZ’ 7 (الجزء السابع)

JUZ’ 8 (الجزء الثامن)

JUZ’ 9 (الجزء التاسع)

JUZ’ 10 (الجزء العاشر)

JUZ’ 11 (الجزء الحادى عشر)

JUZ’ 12 (الجزء الثانى عشر)

JUZ’ 13 (الجزء الثالث عشر)

JUZ’ 14 (الجزء الرابع عشر)

JUZ’ 15 (الجزء الخامس عشر)

JUZ’ 16 (الجزء السادس عشر)

JUZ’ 17 (الجزء السابع عشر)

JUZ’ 18 (الجزء الثامن عشر)

JUZ’ 19 (الجزء التاسع عشر)

JUZ’ 20 (الجزء عشرون)

JUZ’ 21 (الجزء الحادى والعشرون)

JUZ’ 22 (الجزء الثانى والعشرون)

JUZ’ 23 (الجزء الثالث والعشرون)

JUZ’ 24 (الجزء الرابع والعشرون)

JUZ’ 25 (الجزء الخامس والعشرون)

JUZ’ 26 (الجزء السادس والعشرون)

JUZ’ 27 (الجزء السابع والعشرون)

JUZ’ 28 (الجزء الثامن والعشرون)

JUZ’ 29 (الجزء التاسع والعشرون)

JUZ’ 30 (الجزء الثلاثون)


%d bloggers like this: